• 56. Vegetable Chow Fun / Mei Fun

  • Qt. $9.85
 • 57. Chicken Chow Fun / Mei Fun

  • Qt. $10.95
 • 58. Roast Pork Chow Fun / Mei Fun

  • Qt. $10.95
 • 59. Beef Chow Fun / Mei Fun

  • Qt. $12.15
 • 60. Shrimp Chow Fun / Mei Fun

  • Qt. $12.35
 • 61. Singapore Chow Mei Fun

  • Qt. $12.85
 • 62. House Special Chow Fun / Mei Fun

  • Qt. $12.85